Category: Humla

सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल हुम्ला जिल्ला भेला आयोजक समिति गठन 0

सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल हुम्ला जिल्ला भेला आयोजक समिति गठन

सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल हुम्ला जिल्ला भेला आयोजक समिति २०७० वैशाख ७ गते संयोजक: सत्यराज शाही, मैला ५, हुम्ला ९८४८३३९७५२ सहसंयोजक: प्रकाश मल्ल, मैला ५, हुम्ला ९८४८३४१७२४ सदस्य: कृष्ण शाही, मैला ५, हुम्ला सदस्य:...

Contact Address:

Contact Address:

E-mail: [email protected] and for website update [email protected], Phone: 00977 16915868 Skype: federalsocialist, twitter: www.twitter.com/FederalSocialis, Facebook: www.facebook.com/federalsocialist सूचना सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालको वेबपेज www.federalsocialistforum.org पार्टी स्थापना संगै संचालनमा रहेको छ । केन्द्र, राज्य, जिल्ला र प्रवासमा...